Press releases (2017)2019-08-21T17:17:30+02:00

PRESS RELEASES 2017


Друштвото на филмски работници на Македонија е единствениот легитимен организатор на фестивалот „Браќа Манаки“

22nd March 2017|

Скопје, 22 март - Агенцијата за филм до Друштвото на филмските работници на Македонија кое како правен субјект, 37 години го организира Интернационалниот фестивал на филмска камера „Браќа Манаки“, испратила допис со кој го известува дека и друго здружение побарало финансиски средства за организирање на овој фестивал и од Друштвото бара дополнителни документи со кои треба да

ФЕСТИВАЛОТ БРАЌА МАНАКИ – НЕГОВИТЕ ОСНОВАЧИ, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ГРАДЕЊЕ НА ТРАДИЦИЈАТА И ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО РЕНОМЕ

22nd March 2017|

За основањето и постоењето на ИФФК/БРАЌА МАНАКИ, постојат два непобитни историски факти, кои како апсолвирана вистина се обврска на сите институции и организации во рамките на државата и македонската кинематографија, да ги почитуваат без разлика на каква годе провениенција во конретни от период/време тие припаѓаат -а тоа се: дека реалниот, логичен и професионално компетентен осн овач на фестивалот е

Go to Top