Loading Events
This event has passed.

Japan / 2018/ Animation / 98’

CREDITS

Режија/Director: Mamoru Hosoda
Сценарио/Scr.: Mamoru Hosoda
Директори на анимација/Animation director: Hiroyuki Aoyama, Ayako Hata

CAST

Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki, Gen Hoshino, Kumiko Aso, Mitsuo Yoshihara, Yoshiko Miyazaki, Koji Yakusho

STORY

Kun, a little boy, enjoys a happy childhood until the arrival of his baby sister, Mirai. As the new baby becomes the center of his parents’ attention, he becomes increasingly jealous. Little by little, he withdraws into himself. In the backyard where he likes to take refuge, grows a magical family tree. Kun fi nds himself suddenly catapulted into a fantastic world where the past and the present mingle. One after another, he meets his relatives at different ages: his mother, as a little girl; his great-grandfather, as an energetic young man; and his little sister, as a teenager. Through these adventures, Kun is able to discover his own story.

Јапонија /2018/ Анимација /98’

РЕАЛИЗАЦИЈА

Режија/Director: Mamoru Hosoda
Сценарио/Scr.: Mamoru Hosoda
Директори на анимација/Animation director: Hiroyuki Aoyama, Ayako Hata

УЛОГИ

Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki, Gen Hoshino, Kumiko Aso, Mitsuo Yoshihara, Yoshiko Miyazaki, Koji Yakusho

СОДРЖИНА

Кун, мало момче, ужива во среќно детство до пристигнувањето на неговата новородена сестричка, Мираи. Како што новото бебе станува центар на вниманието на неговите родители, тој станува с­ пољубоморен. Малку по малку, Кун се затвора во себе. Во задниот дел од дворот, каде што е неговото засолниште, расте магично семејно дрво. Таму Кун често бидува катапултиран во фантастичен свет во кој се преплетуваат минатото и сегашноста. Еден по друг, тој ги сретнува своите роднини на различна возраст: мајка му, како мало девојче; неговиот прадедо како енергичен млад човек; и неговата помала сестра како тинејџерка. Низ овие авантури Кун успева да ја открие својата сопствена приказна.